Komma igång

Organisation

Vår digitala ProBITS-metod ger dig som vårdgivare en effektiv och tidsbesparande arbetsprocess. Det digitala stödet ger möjlighet till skalbarhet och sänkta kostnader.

ProBITS ger vården detaljerad insyn och delaktighet i användarens förändringsarbete vilket leder till bättre långsiktiga resultat. Metoden ger användaren en känsla av ett ökat kvalitativt utbyte av vårdgivaren

För att förenkla införandet av ProBITS har en paketlösning tagits fram bestående av arbetsmetod, utbildning och komma igång-hjälp.

Coach

Coachen vägleder användaren i arbetet mot mer hälsosamma levnadsvanor. ProBITS öppnar upp användarens process för coachen vilket innebär att coach och användare tillsammans och effektivare kan finna den bästa vägen framåt. Det finns ett framtaget utbildningspaket för dig som är coach där du får lära dig om allt från ProBITS-metodens syfte till praktiska handgrepp. Vid behov kan du vända dig direkt till oss för att få hjälp och stöd.

Användare

Användaren laddar ned ProBITS-appen till sin mobil. Den digitala designen är enkel och intuitiv. ProBITS vägleder och stödjer dig i ditt arbete med att utveckla hälsosammare levnadsvanor. I appen finns en direktkanal till din egen coach som ger dig feedback och vägleder dig i ditt förändringsarbete. Uppstår frågor om användningen kan du hitta svar på det mesta i “appen” i form av förklarande filmer och presentationer.