Samarbeta med oss

Vi söker samarbeten

Vi söker samarbeten med aktörer som ser ett behov av att kunna hjälpa personer som behöver förändra sin livsstil. För att visa på vår öppenhet för olika aktörer så har vi valt att specificera vårt värdeerbjudande istället för att specificera aktörer. Spännvidden är stor alltifrån en organisation som behöver stöd med den grupp av personalen som aldrig är med på fysiska aktiviteter till vårdaktörer som vill prova en effektiv metod för beteendeförändring. Även om ProBITS i första hand är utvecklad för att främja hälsa i ett vårdsammanhang så kan stödet också ge forskargrupper, som studerar effekter av hälsosamma levnadsvanor, hjälp med strukturen för ett effektivare levnadsvanearbete, med insyn i hur individen hanterar de viktiga nycklarna till beteendeförändring och med en effektiv kommunikation till studiens deltagare.