Integritetspolicy ProBITS App

Dataskyddet GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar varför, hur och hur länge ProBITS får lagra dina personuppgifter (t.ex. din emailadress) och data kring din hälsa (de uppgifter som du själv skriver in i programmet) samt hur du kan påverka vår lagring av dina uppgifter.

Genom att acceptera användarvillkoren och gå in i programmet så har du också gett ditt samtycke till att vi får lagra dina personuppgifter. All information om GDPR finns samlad i ett dokument med titeln “ProBITS och datasäkerhet enligt GDPR” under fliken information i programmet.

ProBITS förbehåller sig rätten att behålla anonymiserade användardata för att kunna förbättra tjänsten över tid. T.ex. information om hur Appen har använts, men utan några referenser till vem som har använt Appen.