Integritetspolicy ProBITS App

Dataskyddet GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar varför, hur och hur länge ProBITS får lagra dina personuppgifter (t.ex. din emailadress) och data kring din hälsa (de uppgifter som du själv skriver in i programmet) samt hur du kan påverka vår lagring av dina uppgifter.

Genom att acceptera användarvillkoren och gå in i programmet så har du också gett ditt samtycke till att vi får lagra dina personuppgifter. All information om GDPR finns samlad i ett dokument med titeln “ProBITS och datasäkerhet enligt GDPR” under fliken information i programmet.

ProBITS förbehåller sig rätten att behålla anonymiserade användardata för att kunna förbättra tjänsten över tid. T.ex. information om hur Appen har använts, men utan några referenser till vem som har använt Appen.

Syfte

Syftet med lagringen av data är att dels att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse av ProBITS, dels att med din hjälp utveckla ett verktyg som underlättar, utvecklar och förbättrar tillgängligheten till vård för personer med behov av att utveckla hälsosamma levnadsvanor.

Gallring
Gallring av personuppgifter sker kontinuerligt. Önskar ni bli raderade från vårt system, ta kontakt med ansvarig för systemet: Bernt Lindahl (info@probits.se).

Vilka uppgifter lagras?
De uppgifter vi avser att lagra i vårt system är namn, epost och telefonnummer. Ni väljer själva övriga uppgifter väl inne i systemet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om hur aktuell aktör inom vems regi ProBITS erbjudes till dig behandlar personuppgifter om dig. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som denna aktör behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Återtagande av samtycke
Du har också rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta ansvarig för inbjudan. Har du fler frågor eller är missnöjd, kontakta oss för information eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på info@probits.se.