Underleverantörer

Nedan finns en lista på våra underleverantörer:

  • Strativ AB (Sverige) – IT-support, utveckling och installation av mjukvara
  • Amazon Web Service AWS (USA) – Lagring och processande av data. All lagring och processande sker inom EU/EES och all data är krypterad.
  • Twillo Sendgrid (USA) – E-postutskick