A randomized lifestyle intervention with 5-year follow-up in subjects with impaired glucose tolerance: Pronounced short-term impact but long-term adherence problems

A randomized lifestyle intervention with 5-year follow-up in subjects with impaired glucose tolerance: Pronounced short-term impact but long-term adherence problems

Abstrakt

Studien jämförde hjärtkärl-riskfaktor som blodfetter, insulin, proinsulin, fibrinolys, leptin och C-reaktivt protein, och undersökte hur många som utvecklade diabetes under studietiden.

Metod: Studien genomfördes i norra Sverige mellan 1995 och 2000 och de 168 deltagarna slumpades till en av två livsstilsgrupper. Alla deltagare hade ett förstadium till diabetes som kallas nedsatt glukostolerans (IGT) och dessutom ett kroppsmasseindex över 27 vid starten. Den intensiva interventionsgruppen (n = 83) genomgick en månads internatvistelse på ett hälsocenter. Den andra gruppen (n = 85) deltog i en hälsoundersökning som slutade med ett hälsosamtal. Uppföljning skedde efter 1, 3 och 5 år. Resultat: Vid 1-års uppföljning kunde man visa en kraftfull minskning i hjärtkärlrisk i intensivgruppen tillsammans med en 70% minskning av övergång till diabetes jämfört med hälsosamtalsgruppen. Vid 5-års uppföljning hade många av dessa fördelaktiga effekterna försvunnit men rapporterad fysisk aktivitet och fiberintag samt HDL-(goda)-kolesterolet var fortfarande högre och faste-insulin samt proinsulin var lägre.

Slutsatser: Interventionen påverkade flera viktiga hjärtkärlrisker och minskade risken för typ 2-diabetes, men effekterna kvarstod bara så länge den nya livsstilen bibehölls. Ökad fysisk aktivitet tycktes vara lättast att behålla.

Läs hela studien här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *